• Zarządca nieruchomości – jakich wymagań oczekują mieszkańcy?

  Często możemy usłyszeć, że zarządca nieruchomości to zbędny wydatek dla wspólnoty. Trzeba jednak wiedzieć, czy powinien zajmować się zarządca i czego oczekują od niego mieszkańcy. Mimo innego zdania mieszkańców zarządcy mają bardzo wiele zadań. To oni zajmują się podpisywaniem umów z dostawcami mediów, przygotowują dokumenty dla wspólnoty mieszkaniowej czy też...

  Czytaj dalej
 • Za co odpowiada zarządca nieruchomości?

  Obowiązki, które spoczywają na zarządcy nieruchomości są określane przez prawo oraz umowę, która podpisywana jest z każdym zarządcą. Ustawa a umowa Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami określają, że zarządca odpowiada za wszystkie podejmowane decyzje i czynności, które dotyczą sfery finansowej związanej z nieruchomością. Powinien zajmować się prawidłową...

  Czytaj dalej
 • Wiosenne zadania dla zarządcy nieruchomości

  Pierwsze ciepłe miesiące to nowe wyzwania dla zarządcy nieruchomości. Na wiosnę pojawiają mu się liczne nowe obowiązki, chociaż oczywiście kilka z zimowych zadań odchodzi w zapomnienie. Kontrola stanu technicznego Zaraz po zimie zarządca nieruchomości musi sprawdzić stan techniczny budynków, w tym m.in. ich instalacji. Pogoda nie przeszkadza już w tej czynności, a mrozy...

  Czytaj dalej
 • Czy tylko odśnieżanie? Zimowe obowiązki zarządcy

  Przychodząca zima powinna nam uświadomić, że przed zarządcą nieruchomości będzie wiele obowiązków, nie tylko odśnieżanie. Wszystkie prace maja gwarantować odpowiednie bezpieczeństwo obok nieruchomości. Chodnik - musi być bezpieczny. Usuwanie śniegu i lodu z chodnika jest narzucone ustawą. Trzeba zapewnić odpowiednie przejście oraz bezpieczeństwo osób, które będą się po...

  Czytaj dalej
 • Ogrzewanie mieszkania – obowiązki zarządcy nieruchomości

  Warto pamiętać, że w okresie grzewczym na zarządcy nieruchomości spoczywa szereg obowiązków. Umowy o dostarczenie ciepła nie podpisują mieszkańcy, lecz zarząd wspólnoty. Taka umowa sprzedaży określa obowiązki stron oraz ilość ciepła, które ma być dostarczone do budynku. Stroną takiej umowy może być zarządca nieruchomości i to on ma obowiązek pobierać opłaty, które...

  Czytaj dalej
 • Oferta profesjonalnego zarządu nad nieruchomością

  Nasza firma świadczy kompleksowe wsparcie z zakresu zarządzania i administracji nieruchomością, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości należących do wspólnot mieszkaniowych. Możemy podjąć współpracę w każdym momencie, to znaczy pomóc w sformowaniu się wspólnoty mieszkaniowej, zorganizować proces zakończenia zarządu przez poprzedniego zarządcę i przejęcia jego...

  Czytaj dalej
Zarządca nieruchomości:

Reprezentuje WŁAŚCICIELI przed sądami i organami egzekucyjnymi, organami administracji rządowej i samorządowej, w zakresie ustalonym w umowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Obsługa techniczna nieruchomości to:

Przechowywanie oraz prowadzenie dokumentacji technicznej, kontrola prawidłowego użytkowania budynku, instalacji i urządzeń, przygotowywanie przeglądów oraz wyszukiwanie firm podwykonawczych.

Obsługa finansowa nieruchomości:

Dokonywanie bieżących rozliczeń, prowadzenie ewidencji księgowej, pobieranie oraz windykacja płatności, przygotowywanie płatności na rzecz dostawców, dokumentów do płatności z tytułu podatków, i ubezpieczeń. sporządzanie rocznych sprawozdań (informacji) finansowych i przekazywanie ich Właścicielom nieruchomości.

Dlaczego warto przeglądać naszą stronę?

Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji  w życiu. Kupno nieruchomości to skomplikowany proces, a warto wiedzieć więcej odnośnie zarządzania nieruchomością.

Czym się kierujemy?

Według badań najczęściej kierujemy się funkcjonalnością wewnętrzną budynku - czyli projektem, przestrzenią, nasłonecznieniem, a także kosztem eksploatacji nieruchomości. Ważną rolę pełni tez zieleń i przestrzeń wokół budynku.