• Zarządca nieruchomości czy tylko administrator?

  W każdej wspólnocie mieszkaniowej wyłania się zarząd, który swoje obowiązki może powierzyć wyspecjalizowanemu zarządcy nieruchomości z firmy oferującej kompleksowe zarządzanie nieruchomościami. Niektórzy uważają, że zarządca zajmuje się kwestiami, które mogłyby być wykonane przez mieszkańców i członków zarządu. Trzeba pamiętać, że nie możemy utożsamiać...

  Czytaj dalej
 • Umowa o zarządzanie nieruchomością – co powinna zawierać?

  Chcąc utrzymać nieruchomość w dobrym stanie warto podpisać umowę z zarządcą nieruchomości, który zajmie się danym budynkiem. Zarządcą nieruchomości może być osoba, która posiada licencję zarządcy oraz ma wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Umowę z zarządcą ma mieć formę pisemną, by była ważna. Listę uprawnionych do działania zarządców znajdziemy...

  Czytaj dalej
 • Licencja zarządcy nieruchomości - czy przejdzie do historii?

  Ministerstwo sprawiedliwości proponuje nam uwolnienie rynku zawodów, w tym również zawodu zarządcy nieruchomości. Czy jest to wskazane? Obecnie licencję zarządcy może uzyskać osoba, która spełni pewne wymagania. Musi mieć odpowiednie przygotowanie merytoryczne, praktykę zawodową, co pozwoli skutecznie wykonywać zadania zarządcy. Według organizacji, gdzie zrzeszeni są zarządcy...

  Czytaj dalej
Zarządca nieruchomości:

Reprezentuje WŁAŚCICIELI przed sądami i organami egzekucyjnymi, organami administracji rządowej i samorządowej, w zakresie ustalonym w umowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Obsługa techniczna nieruchomości to:

Przechowywanie oraz prowadzenie dokumentacji technicznej, kontrola prawidłowego użytkowania budynku, instalacji i urządzeń, przygotowywanie przeglądów oraz wyszukiwanie firm podwykonawczych.

Obsługa finansowa nieruchomości:

Dokonywanie bieżących rozliczeń, prowadzenie ewidencji księgowej, pobieranie oraz windykacja płatności, przygotowywanie płatności na rzecz dostawców, dokumentów do płatności z tytułu podatków, i ubezpieczeń. sporządzanie rocznych sprawozdań (informacji) finansowych i przekazywanie ich Właścicielom nieruchomości.

Dlaczego warto przeglądać naszą stronę?

Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji  w życiu. Kupno nieruchomości to skomplikowany proces, a warto wiedzieć więcej odnośnie zarządzania nieruchomością.

Czym się kierujemy?

Według badań najczęściej kierujemy się funkcjonalnością wewnętrzną budynku - czyli projektem, przestrzenią, nasłonecznieniem, a także kosztem eksploatacji nieruchomości. Ważną rolę pełni tez zieleń i przestrzeń wokół budynku.