• Zarządca a zarząd wspólnoty

    Wszyscy mieszkańcy powinni pamiętać, że zarządca nieruchomości a zarząd wspólnoty do zupełnie inne rozwiązania i inne obowiązki. Zarząd wspólnoty jest obowiązkowy dla każdej wspólnoty mieszkaniowej. Jest to organ, w którym mamy przedstawicie mieszkańców, który ma zajmować się sprawami nieruchomości. Zarząd może je jednak polecić profesjonalnej firmie. Zadaniem zarządu...

    Czytaj dalej
  • Nowoczesne zarządzanie nieruchomościami

    Jak wybrać dobrą firmę do zarządzania nieruchomościami? Podejdźmy poważnie do tej istotne dla nieruchomości decyzji. Nowoczesne zarządzenie nieruchomością będzie opierać się na nowoczesnych rozwiązaniach technicznych. Dlatego zarządcy powinni przygotowywać dla mieszkańców specjalne internetowe konta, dzięki którym będą mieli łatwy dostęp do informacji dotyczących...

    Czytaj dalej
Zarządca nieruchomości:

Reprezentuje WŁAŚCICIELI przed sądami i organami egzekucyjnymi, organami administracji rządowej i samorządowej, w zakresie ustalonym w umowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Obsługa techniczna nieruchomości to:

Przechowywanie oraz prowadzenie dokumentacji technicznej, kontrola prawidłowego użytkowania budynku, instalacji i urządzeń, przygotowywanie przeglądów oraz wyszukiwanie firm podwykonawczych.

Obsługa finansowa nieruchomości:

Dokonywanie bieżących rozliczeń, prowadzenie ewidencji księgowej, pobieranie oraz windykacja płatności, przygotowywanie płatności na rzecz dostawców, dokumentów do płatności z tytułu podatków, i ubezpieczeń. sporządzanie rocznych sprawozdań (informacji) finansowych i przekazywanie ich Właścicielom nieruchomości.

Dlaczego warto przeglądać naszą stronę?

Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji  w życiu. Kupno nieruchomości to skomplikowany proces, a warto wiedzieć więcej odnośnie zarządzania nieruchomością.

Czym się kierujemy?

Według badań najczęściej kierujemy się funkcjonalnością wewnętrzną budynku - czyli projektem, przestrzenią, nasłonecznieniem, a także kosztem eksploatacji nieruchomości. Ważną rolę pełni tez zieleń i przestrzeń wokół budynku.