Nowoczesne zarządzanie nieruchomościami

Jak wybrać dobrą firmę do zarządzania nieruchomościami? Podejdźmy poważnie do tej istotne dla nieruchomości decyzji. Nowoczesne zarządzenie nieruchomością będzie opierać się na nowoczesnych rozwiązaniach technicznych. Dlatego zarządcy powinni przygotowywać dla mieszkańców specjalne internetowe konta, dzięki którym będą mieli łatwy dostęp do informacji dotyczących nieruchomości. W wielu firma zarządzających nieruchomościami mamy już rozbudowane systemy, które pozwolą dowiedzieć się wiele istotnych danych o stanie nieruchomości.

Taka internetowa forma jest również istotna dla zarządców, którzy mogą kontaktować się wygodnie z zarządem oraz mieszkańcami. Szybko można otrzymać informację o pojawiających się usterkach. Z takiego systemu dowiemy się wiele istotnych kwestii o danej nieruchomości. Jak wybrać zarządcę? Oczywiście musi to być osoba, która posiada licencję zarządcy nieruchomości. Jeśli ma ją dłużej niż 5 lat to znaczy, że musiała zdawać egzamin, aby ją uzyskać, a to sprawia, że wiedza powinna być większa, a do tego dochodzi doświadczenie w realizowaniu takich usług. Można również wspomóc się podpowiedziami ze strony innych wspólnot mieszkaniowych, które mają dobrych zarządców i są z nich zadowoleni. Pamiętajmy, że zarządca powinien gwarantować kompleksowe usługi dotyczące nieruchomości. Najlepiej wybierać duże firmy, które zarządzają wieloma nieruchomościami. To daje przypuszczenie, że firma taka ma odpowiednie kontakty i tym samym może zaproponować lepsze warunki przy obsłudze danej nieruchomości. Często firma ma również grono specjalistów, którzy zajmą się konkretnymi pracami w nieruchomości.

Warto również zadbać, by firma oferował kompleksową obsługę przez całą dobę. Dobry zarządca powinien zajmować się również kwestiami takimi jak reprezentowanie mieszkańców w sądzie czy kontakty z urzędami. W jego gestii nie powinno być tylko sprzątanie i konserwacja elementów na terenie nieruchomości. Może być również dobrym wsparciem dla zarządu wspólnoty w przygotowywaniu uchwał i regulaminów, a także przy zwoływaniu zebrań mieszkańców.

Powiązane artykuły

Zarządca nieruchomości:

Reprezentuje WŁAŚCICIELI przed sądami i organami egzekucyjnymi, organami administracji rządowej i samorządowej, w zakresie ustalonym w umowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Obsługa techniczna nieruchomości to:

Przechowywanie oraz prowadzenie dokumentacji technicznej, kontrola prawidłowego użytkowania budynku, instalacji i urządzeń, przygotowywanie przeglądów oraz wyszukiwanie firm podwykonawczych.

Obsługa finansowa nieruchomości:

Dokonywanie bieżących rozliczeń, prowadzenie ewidencji księgowej, pobieranie oraz windykacja płatności, przygotowywanie płatności na rzecz dostawców, dokumentów do płatności z tytułu podatków, i ubezpieczeń. sporządzanie rocznych sprawozdań (informacji) finansowych i przekazywanie ich Właścicielom nieruchomości.

Dlaczego warto przeglądać naszą stronę?

Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji  w życiu. Kupno nieruchomości to skomplikowany proces, a warto wiedzieć więcej odnośnie zarządzania nieruchomością.

Czym się kierujemy?

Według badań najczęściej kierujemy się funkcjonalnością wewnętrzną budynku - czyli projektem, przestrzenią, nasłonecznieniem, a także kosztem eksploatacji nieruchomości. Ważną rolę pełni tez zieleń i przestrzeń wokół budynku.