Śnieg na osiedlu – kto odpowiada za odśnieżanie?

Zbliżająca się zima powinna wzbudzić nasze zainteresowanie kto jest odpowiedzialny za odśnieżone chodniki i dachy. Kwestię tą reguluje ustawa Prawo Budowlane. Znajdujemy tam przepis, który określa, że odpowiedzialnymi za tą kwestie są właściciel oraz wybrany przez niego zarządca. To zarządca ma obowiązek dbać o bezpieczny dla użytkowników stan techniczny nieruchomości.

Obowiązkowe odśnieżanie dachów Przy kwestiach związanych z odśnieżaniem nie można zapominać o tym, że konieczne jest również odśnieżanie dachów. Śnieg tam zalegający powoduje wiele zagrożeń. Może działać na konstrukcję dachu, a także przy podniesieniu temperatury spadać z dachu co będzie niebezpieczne dla przechodzących obok nieruchomości. Dlatego usuwanie śniegu z dachu jest tak istotne. Oprócz usuwania śniegu nie można zapominać również o kwestiach związanych z usuwaniem sopli lodu powodujących niebezpieczeństwa. Odśnieżanie dachu - kto może? Odśnieżaniem dachu mogą zajmować się tylko i wyłącznie osoby, która posiadają odpowiednie uprawnienie do pracy na wysokościach. Muszą zostać przeszkolone, a w czasie takich prac na około terenu nieruchomości należy utworzyć specjalną ochronną strefę. Odśnieżenie chodnika Polskie prawo nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymywania chodników w dobrym stanie. Dlatego należy usuwać z nich śnieg, lód czy błoto pośniegowe. Jeśli na chodniku możliwy jest płaty postój aut jest to sytuacja, w której nie ma obowiązku oczyszczania tej części chodnika ze śniegu. W takiej sytuacji powinien zająć się tym zarządca drogi. Oprócz obowiązku odśnieżania ustawodawca dokładnie określa jakich środków chemicznych i naturalnych można użyć przy odśnieżaniu. W przypadku domów jednorodzinnych trzeba odśnieżać własną posesję. Jeśli chodzi o drogi na terenie osiedla jest to zależne od tego czy należą one do giny czy są drogą wewnętrzną. W pierwszy przypadku odśnieża gmina, w drugim odśnieżanie jest w gestii właściciela. Jeśli chodzi o balkony do odśnieżania zobowiązany jest właściciel lokalu.

Sąd Najwyższy określił bowiem, że balkon nie jest częścią elewacji, lecz częścią lokalu i to na właścicielu lokalu spoczywa obowiązek utrzymywania go w odpowiednim stanie. Kary za nieodśnieżanie Za nieodśnieżanie terenów przy nieruchomościach można otrzymać mandat w wysokości 500 złotych, po czym sprawa może trafić do sądu. Tam możemy otrzymać grzywnę w wysokości nie mniejszej niż 100 dziennych stawek. Jeśli teren staje się niebezpieczny nadzór budowlany może go wyłączyć z użytkowania.

Powiązane artykuły

Zarządca nieruchomości:

Reprezentuje WŁAŚCICIELI przed sądami i organami egzekucyjnymi, organami administracji rządowej i samorządowej, w zakresie ustalonym w umowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Obsługa techniczna nieruchomości to:

Przechowywanie oraz prowadzenie dokumentacji technicznej, kontrola prawidłowego użytkowania budynku, instalacji i urządzeń, przygotowywanie przeglądów oraz wyszukiwanie firm podwykonawczych.

Obsługa finansowa nieruchomości:

Dokonywanie bieżących rozliczeń, prowadzenie ewidencji księgowej, pobieranie oraz windykacja płatności, przygotowywanie płatności na rzecz dostawców, dokumentów do płatności z tytułu podatków, i ubezpieczeń. sporządzanie rocznych sprawozdań (informacji) finansowych i przekazywanie ich Właścicielom nieruchomości.

Dlaczego warto przeglądać naszą stronę?

Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji  w życiu. Kupno nieruchomości to skomplikowany proces, a warto wiedzieć więcej odnośnie zarządzania nieruchomością.

Czym się kierujemy?

Według badań najczęściej kierujemy się funkcjonalnością wewnętrzną budynku - czyli projektem, przestrzenią, nasłonecznieniem, a także kosztem eksploatacji nieruchomości. Ważną rolę pełni tez zieleń i przestrzeń wokół budynku.