Ogrzewanie mieszkania – obowiązki zarządcy nieruchomości

Warto pamiętać, że w okresie grzewczym na zarządcy nieruchomości spoczywa szereg obowiązków. Umowy o dostarczenie ciepła nie podpisują mieszkańcy, lecz zarząd wspólnoty. Taka umowa sprzedaży określa obowiązki stron oraz ilość ciepła, które ma być dostarczone do budynku. Stroną takiej umowy może być zarządca nieruchomości i to on ma obowiązek pobierać opłaty, które przeznaczone będą na ogrzewanie.

To zarządca powinien prowadzić odpowiednie rozliczenia w podziale na konkretne nieruchomości, do których będzie dostarczone ciepło w różnych ilościach. Istotnym jest montaż specjalnych liczników pozwalających określić ilość zużytego w lokalu ciepła. Rozliczenie zużytego ciepła dokonuje się na podstawie ciepłomierzy oraz wielkości mieszkań. To zarządca wybiera, którą metodą będzie prowadził rozliczenie ciepła. Tak przygotowaną formę rozliczeń przedstawia się w specjalnym regulaminie, do którego dostęp mają wszyscy mieszkańcy budynku. Jeśli mamy wątpliwości co do dostarczanego ciepła powinniśmy udać się do zarządcy nieruchomości a nie do dostawcy ciepła, gdyż to nie my osobiście jesteśmy stroną umowy o dostarczenie ciepła. Jako sezon grzewczy ustawa określa okres, w którym warunki atmosferyczne są takie, że powodują ciągłe dostarczenie ciepła do ogrzania budynków. Jest to jednak nieprecyzyjne określenie, które nie mówi wprost kiedy zarządca powinien uruchomić ogrzewanie. Można decyzję podejmować również na podstawie specjalne rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w którym znajdziemy informację, że w mieszkaniach powinno utrzymać się temperaturę na poziomie 20 stopni Celsjusza, natomiast w przypadku łazienek, basenów czy oddziałów położniczych na poziomie 24 stopni Celsjusza. Jeśli temperatura będzie niższa może to być sygnał, że należy uruchomić dostawy ciepła.

Gdy w naszym mieszkaniu jest za zimno, a ogrzewanie jeszcze nie funkcjonuje należy udać się do zarządcy a nie do firmy dostarczającej ciepło. Kontrola ogrzewania Zarządca nieruchomości przepisami prawa jest również zobowiązany do kontroli ogrzewania w budynku, w celu wykluczenie niebezpieczeństwa wynikającego ze złego stanu technicznego budynków. Rola zarządcy przy ogrzewaniu Powyższe informacje pokazują, że zarządca nieruchomości ma bardzo dużą rolę do odegrania jeśli chodzi o ogrzewanie w budynku. To do niego powinniśmy się udać, jeśli chcemy by ogrzewanie zostało uruchomione, bądź też chcemy dowiedzieć się jak przebiega rozliczenie ogrzewania.

Powiązane artykuły

Zarządca nieruchomości:

Reprezentuje WŁAŚCICIELI przed sądami i organami egzekucyjnymi, organami administracji rządowej i samorządowej, w zakresie ustalonym w umowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Obsługa techniczna nieruchomości to:

Przechowywanie oraz prowadzenie dokumentacji technicznej, kontrola prawidłowego użytkowania budynku, instalacji i urządzeń, przygotowywanie przeglądów oraz wyszukiwanie firm podwykonawczych.

Obsługa finansowa nieruchomości:

Dokonywanie bieżących rozliczeń, prowadzenie ewidencji księgowej, pobieranie oraz windykacja płatności, przygotowywanie płatności na rzecz dostawców, dokumentów do płatności z tytułu podatków, i ubezpieczeń. sporządzanie rocznych sprawozdań (informacji) finansowych i przekazywanie ich Właścicielom nieruchomości.

Dlaczego warto przeglądać naszą stronę?

Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji  w życiu. Kupno nieruchomości to skomplikowany proces, a warto wiedzieć więcej odnośnie zarządzania nieruchomością.

Czym się kierujemy?

Według badań najczęściej kierujemy się funkcjonalnością wewnętrzną budynku - czyli projektem, przestrzenią, nasłonecznieniem, a także kosztem eksploatacji nieruchomości. Ważną rolę pełni tez zieleń i przestrzeń wokół budynku.