Czy tylko odśnieżanie? Zimowe obowiązki zarządcy

Przychodząca zima powinna nam uświadomić, że przed zarządcą nieruchomości będzie wiele obowiązków, nie tylko odśnieżanie. Wszystkie prace maja gwarantować odpowiednie bezpieczeństwo obok nieruchomości. Chodnik - musi być bezpieczny. Usuwanie śniegu i lodu z chodnika jest narzucone ustawą. Trzeba zapewnić odpowiednie przejście oraz bezpieczeństwo osób, które będą się po nim poruszać.

Gdy chodnik nie będzie odpowiednio oczyszczony i stanie się wypadek trzeba będzie zapłacić odszkodowanie osobie, której coś się stało na terenie naszej nieruchomości. Ustawy regulują również czego możemy używać, by usunąć śnieg czy lód z chodnika bądź schodów. Odśnieżanie trzeba przeprowadzić na wszystkich miejscach, które przyległe są do nieruchomości. Trzeba pamiętać, by przygotować ciągi piesze dla osób, które będą poruszać się przy naszej nieruchomości. Nie musimy odśnieżać parkingu, który jest przygotowany pod płatny postój pojazdów. Wtedy musi zająć się tym miejscem zarządca drogi. Poza chodnikiem trzeba również zadbać o dach budynku. Należy usuwać zbierający się tam śnieg czy pojawiające się nawisy lodowe. Do takich prac jesteśmy zobowiązani przez ustawę Prawo Budowlane. Odśnieżaniem dachu może zajmować się tylko osoba odpowiednio do tego przygotowana. Trzeba posiadać uprawnienie do pracy na wysokościach a także być przeszkolonym do wykonywania takich prac. Obok budynku, na którym usuwany jest śnieg z dachu trzeba przygotować strefę ochronną, by w czasie wykonywania prac nikt nie poruszał się przy budynku. Zarządca jest również zobowiązany do technicznego badania stanu nieruchomości. Mamy specjalnie ustanowione terminy kontroli okresowych, które wyznacza ustawa.

Gdy pojawią się ekstremalne zjawiska pogodowe, opady czy zjawiska sejsmiczne należy przeprowadzić dodatkowe kontrole dla bezpieczeństwa mieszkańców. Jeśli zarządca nie zajmie się sprzątaniem chodników w czasie zimy musi spodziewać się konsekwencji. Może dojść do wykonania działań zastępczych i obciążenia kosztami. Można spodziewać się również nałożenia grzywny. Do istotnych elementów pracy zarządcy należy również kontrola wentylacji zimą. Chodzi o to, by przy przewodach spalinowych nie doszło do emisji śmiertelnego czadu. Wentylacja musi być regularnie kontrolowana i czyszczona, tak by całe ogrzewanie było bezpieczna dla użytkowników.

Powiązane artykuły

Zarządca nieruchomości:

Reprezentuje WŁAŚCICIELI przed sądami i organami egzekucyjnymi, organami administracji rządowej i samorządowej, w zakresie ustalonym w umowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Obsługa techniczna nieruchomości to:

Przechowywanie oraz prowadzenie dokumentacji technicznej, kontrola prawidłowego użytkowania budynku, instalacji i urządzeń, przygotowywanie przeglądów oraz wyszukiwanie firm podwykonawczych.

Obsługa finansowa nieruchomości:

Dokonywanie bieżących rozliczeń, prowadzenie ewidencji księgowej, pobieranie oraz windykacja płatności, przygotowywanie płatności na rzecz dostawców, dokumentów do płatności z tytułu podatków, i ubezpieczeń. sporządzanie rocznych sprawozdań (informacji) finansowych i przekazywanie ich Właścicielom nieruchomości.

Dlaczego warto przeglądać naszą stronę?

Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji  w życiu. Kupno nieruchomości to skomplikowany proces, a warto wiedzieć więcej odnośnie zarządzania nieruchomością.

Czym się kierujemy?

Według badań najczęściej kierujemy się funkcjonalnością wewnętrzną budynku - czyli projektem, przestrzenią, nasłonecznieniem, a także kosztem eksploatacji nieruchomości. Ważną rolę pełni tez zieleń i przestrzeń wokół budynku.