Licencja zarządcy nieruchomości - czy przejdzie do historii?

Ministerstwo sprawiedliwości proponuje nam uwolnienie rynku zawodów, w tym również zawodu zarządcy nieruchomości. Czy jest to wskazane? Obecnie licencję zarządcy może uzyskać osoba, która spełni pewne wymagania. Musi mieć odpowiednie przygotowanie merytoryczne, praktykę zawodową, co pozwoli skutecznie wykonywać zadania zarządcy. Według organizacji, gdzie zrzeszeni są zarządcy ministerstwo proponuje uwolnienie zawodu, który już jest wolny.

Od 2008 nie ma bowiem obowiązku zdawania specjalnego egzaminu pozwalającego uzyskać licencję. Deregulacja niesie za sobą wiele niebezpieczeństw. Według planu ministerstwa każdy będzie mógł pełnić zarząd nieruchomościami nawet bez odpowiedniej wiedzy i przygotowania praktycznego. Tym samym jeśli nie będzie licencji zarządcy nie będziemy mogli sprawdzić czy zatrudniana osoba jest kompetentna. Trzeba powiedzieć, że usunięcie licencji to naprawdę realne niebezpieczeństwo, gdyż do zarządzania nieruchomościami konieczna jest odpowiednia wiedza. Przeciętna nieruchomość jest bardzo dużo warta i nie może zarządzać nią osoba po szkole podstawowej, która nie będzie miała wiedzy o ekonomii, prawie czy sprawach technicznych. Kto w takiej sytuacji będzie brał odpowiedzialność za błędne decyzje takiego „specjalisty”. Zakłada się, że taka deregulacja zmniejszy bezrobocie w Polsce. W rzeczywistości pewnie na rynku pojawi się wielu zarządców bez odpowiedniej wiedzy. Na rynku zacznie jednak rządzić niska cena a nie jakość realizowanych usług. Dlatego profesjonalne firmy zarządzające nieruchomościami będą zmniejszać zatrudnienie, by ciąć koszty.

Tym samym sytuacja zawodowa może się pogorszyć a nie polepszyć. Jeszcze nie tak dawno mogliśmy słyszeć, że wymagania, które stawiane są zarządcą są znakiem profesjonalnego przygotowania do zawodu i dlatego trzeba je utrzymać. Teraz zaś jesteśmy informowani, że takie wymagania są błędne i powodują problemy na rynku pracy. Przepisy wymagające posiadania licencji są powszechnością na całym świecie. Nie jest to więc polski wymysł, lecz standard światowy, który ma zagwarantować usługi na wysokim poziomie. Na tą chwilę nie wiemy jeszcze czy licencja zarządcy nieruchomości będzie rzeczywiście zlikwidowana. Trzeba jednak pamiętać, że taka deregulacja będzie niosła za sobą wiele niebezpieczeństw i to je powinno się rozważyć przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Powiązane artykuły

Zarządca nieruchomości:

Reprezentuje WŁAŚCICIELI przed sądami i organami egzekucyjnymi, organami administracji rządowej i samorządowej, w zakresie ustalonym w umowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Obsługa techniczna nieruchomości to:

Przechowywanie oraz prowadzenie dokumentacji technicznej, kontrola prawidłowego użytkowania budynku, instalacji i urządzeń, przygotowywanie przeglądów oraz wyszukiwanie firm podwykonawczych.

Obsługa finansowa nieruchomości:

Dokonywanie bieżących rozliczeń, prowadzenie ewidencji księgowej, pobieranie oraz windykacja płatności, przygotowywanie płatności na rzecz dostawców, dokumentów do płatności z tytułu podatków, i ubezpieczeń. sporządzanie rocznych sprawozdań (informacji) finansowych i przekazywanie ich Właścicielom nieruchomości.

Dlaczego warto przeglądać naszą stronę?

Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji  w życiu. Kupno nieruchomości to skomplikowany proces, a warto wiedzieć więcej odnośnie zarządzania nieruchomością.

Czym się kierujemy?

Według badań najczęściej kierujemy się funkcjonalnością wewnętrzną budynku - czyli projektem, przestrzenią, nasłonecznieniem, a także kosztem eksploatacji nieruchomości. Ważną rolę pełni tez zieleń i przestrzeń wokół budynku.