Oferta profesjonalnego zarządu nad nieruchomością

Nasza firma świadczy kompleksowe wsparcie z zakresu zarządzania i administracji nieruchomością, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości należących do wspólnot mieszkaniowych. Możemy podjąć współpracę w każdym momencie, to znaczy pomóc w sformowaniu się wspólnoty mieszkaniowej, zorganizować proces zakończenia zarządu przez poprzedniego zarządcę i przejęcia jego obowiązków, a także możemy udzielać wsparcia merytorycznego zarządowi wykonywanemu przez członków wspólnot mieszkaniowych nieposiadających ważnej licencji zawodowej. Elementy naszej usługi świadczone są w zakresie wymaganym przez daną wspólnotę mieszkaniową. Mogą one obejmować całość czynności zarządczych i administracyjnych nieprzekraczających zakresu zwykłego zarządu, jak również mogą dotyczyć one jedynie wybranych aspektów działania wspólnoty.

Całość proponowanych przez nas możliwości można podzielić na kilka pól współpracy wraz z przykładowymi elementami:

1. Obsługa administracyjna: - przygotowywanie i obsługa pracy zarządu wspólnoty mieszkaniowej; - prowadzenie i przechowywanie dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej; - reprezentowanie wspólnoty na dowolnym polu; - przygotowywanie planów niezbędnych robót; - przygotowywanie planu rocznego gospodarowania nieruchomością;

2. Obsługa techniczna: - planowanie i prowadzenie okresowych kontroli technicznych wymaganych przez prawo budowlane; - dbanie o stan techniczny instalacji budynków oraz infrastruktury dookoła nich; - pielęgnowanie roślinności znajdujących się na terenie zarządzanego osiedla;

3. Obsługa finansowo-księgowa: - prowadzenie księgowości wspólnoty; - opracowywanie budżetu wspólnoty; - rozliczanie opłat za media członków wspólnoty;

4. Obsługa prawna: - reprezentowanie wspólnoty w sporach z podmiotami trzecimi; - tworzenie projektów uchwał i wewnętrznych aktów normatywnych; - odzyskiwanie części wspólnych nieruchomości.

Współpraca z nami oznacza także możliwość bardzo dokładnej kontroli kosztów wspólnoty tak z perspektywy całej instytucji, jak i w odniesieniu do pojedynczego członka wspólnoty. Możliwe jest to dzięki specjalnemu systemowi informatycznemu wprowadzonego przez nas w 2011 roku.

Powiązane artykuły

Zarządca nieruchomości:

Reprezentuje WŁAŚCICIELI przed sądami i organami egzekucyjnymi, organami administracji rządowej i samorządowej, w zakresie ustalonym w umowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Obsługa techniczna nieruchomości to:

Przechowywanie oraz prowadzenie dokumentacji technicznej, kontrola prawidłowego użytkowania budynku, instalacji i urządzeń, przygotowywanie przeglądów oraz wyszukiwanie firm podwykonawczych.

Obsługa finansowa nieruchomości:

Dokonywanie bieżących rozliczeń, prowadzenie ewidencji księgowej, pobieranie oraz windykacja płatności, przygotowywanie płatności na rzecz dostawców, dokumentów do płatności z tytułu podatków, i ubezpieczeń. sporządzanie rocznych sprawozdań (informacji) finansowych i przekazywanie ich Właścicielom nieruchomości.

Dlaczego warto przeglądać naszą stronę?

Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji  w życiu. Kupno nieruchomości to skomplikowany proces, a warto wiedzieć więcej odnośnie zarządzania nieruchomością.

Czym się kierujemy?

Według badań najczęściej kierujemy się funkcjonalnością wewnętrzną budynku - czyli projektem, przestrzenią, nasłonecznieniem, a także kosztem eksploatacji nieruchomości. Ważną rolę pełni tez zieleń i przestrzeń wokół budynku.