Zarządca nieruchomości – jakich wymagań oczekują mieszkańcy?

Często możemy usłyszeć, że zarządca nieruchomości to zbędny wydatek dla wspólnoty. Trzeba jednak wiedzieć, czy powinien zajmować się zarządca i czego oczekują od niego mieszkańcy. Mimo innego zdania mieszkańców zarządcy mają bardzo wiele zadań. To oni zajmują się podpisywaniem umów z dostawcami mediów, przygotowują dokumenty dla wspólnoty mieszkaniowej czy też uiszczają opłaty za wspólne usługi. Wymagania mieszkańców

Mieszkańcy uważają, że zarządca nie powinien zajmować się tylko dokumentami. Jego zadaniem powinno być dbanie o porządek, ładne zielone otoczenie nieruchomości, tak by dzięki temu mogła wzrosnąć wartość nieruchomości. Konserwacja Wielu mieszkańców uważa, że ważnym zadaniem zarządcy jest kontrola stanu technicznego nieruchomości. To do jego zadań powinno się zaliczyć przewidywanie napraw, które są konieczne do wykonania. Zarządca ma odpowiadać za planowanie remontów oraz badanie, czy urządzenia należące do nieruchomości jako wspólne funkcjonują odpowiednio. W zadaniach zarządcy według większości mieszkańców powinno znaleźć się dbanie o pozytywny obraz nieruchomości w oczach potencjalny nabywców lokali. Wielu mieszkańców wymaga również wprowadzania nowoczesnych rozwiązaniach przy zarządzaniu nieruchomością. Między innymi będą to internetowe systemy zarządzania sprawami wspólnoty i dokumentacją. Mieszkańcy oczekują dla siebie osobnych kont, na których zawsze będą mogli znaleźć dane dotyczące ich nieruchomości. Uważa się, że ogłoszenia wieszane na klatce schodowej stają się właściwie reliktem przeszłości. Obecnie coraz częściej możemy słyszeć o zarządzaniu przez 24 godziny na dobę. Właściciele nieruchomości szukają właśnie takich zarządców, których usługi są realizowane przez całą dobę siedem dni w tygodniu.

Chodzi o to, by zarządca nie zajmował się dokumentami ale gwarantował kompleksową pomoc również w przypadku nagłych awarii. W zarządzanej w taki sposób nieruchomości mieszkańcy są dużo bardziej spokojni i mają większy komfort. Wymagania jakie stawiane są zarządcy przez właścicieli nieruchomości pokazują, że obraz idealnego zarządcy znacząco się zmienił. Obecnie ma to być specjalista, który będzie łączyć wiedzę z różnych dziedzin. Ilość zadań, które ma do wykonania zarządca pokazuje, że nie jest to już wyłącznie specjalista pobierający wysokie comiesięczne wynagrodzenie.

Powiązane artykuły

Zarządca nieruchomości:

Reprezentuje WŁAŚCICIELI przed sądami i organami egzekucyjnymi, organami administracji rządowej i samorządowej, w zakresie ustalonym w umowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Obsługa techniczna nieruchomości to:

Przechowywanie oraz prowadzenie dokumentacji technicznej, kontrola prawidłowego użytkowania budynku, instalacji i urządzeń, przygotowywanie przeglądów oraz wyszukiwanie firm podwykonawczych.

Obsługa finansowa nieruchomości:

Dokonywanie bieżących rozliczeń, prowadzenie ewidencji księgowej, pobieranie oraz windykacja płatności, przygotowywanie płatności na rzecz dostawców, dokumentów do płatności z tytułu podatków, i ubezpieczeń. sporządzanie rocznych sprawozdań (informacji) finansowych i przekazywanie ich Właścicielom nieruchomości.

Dlaczego warto przeglądać naszą stronę?

Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji  w życiu. Kupno nieruchomości to skomplikowany proces, a warto wiedzieć więcej odnośnie zarządzania nieruchomością.

Czym się kierujemy?

Według badań najczęściej kierujemy się funkcjonalnością wewnętrzną budynku - czyli projektem, przestrzenią, nasłonecznieniem, a także kosztem eksploatacji nieruchomości. Ważną rolę pełni tez zieleń i przestrzeń wokół budynku.