Zarządca nieruchomości czy tylko administrator?

W każdej wspólnocie mieszkaniowej wyłania się zarząd, który swoje obowiązki może powierzyć wyspecjalizowanemu zarządcy nieruchomości z firmy oferującej kompleksowe zarządzanie nieruchomościami. Niektórzy uważają, że zarządca zajmuje się kwestiami, które mogłyby być wykonane przez mieszkańców i członków zarządu. Trzeba pamiętać, że nie możemy utożsamiać administratora nieruchomości z zarządcą co w Polsce niestety często się zdarza. Podobnie robią mieszkańcy, którzy między zarządcą a administratorem stawiają znak równości. Już prawo pokazuje nam wyraźnie, że to inne pojęcia.

Prawo praktycznie nie wspomina nam o administrowaniu nieruchomością. Ta kwestia zawiera się w pojęciu zarządzania. Administrator ma za zadanie sprzątać w około nieruchomości, pobierać opłaty czynszowe, czy badać stan techniczny nieruchomości. Są to więc podstawowe kwestie, natomiast zadania jakie stawia się przed zarządcą są dużo bardziej rozwinięte. To w gestii zarządcy pozostaje utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na terenie nieruchomości oraz wokoło niej. Poza tym w jego obowiązkach znajduje się również kontrolowanie stanu technicznego nieruchomości, badanie ogrzewania, przewodów spalinowych i wentylacyjnych. Aby dobrze zadbać o nieruchomość najlepiej, by wspólnota zdecydowała się na zatrudnienie wyspecjalizowanej firmy, która oferuje kompleksowe zarządzanie nieruchomością. Oprócz czynności podobnych do wykonywanych przez administratora zarządca ma również obowiązek dbać o dokumenty i prowadzić rozliczenia dotyczące danego budynku. W jego obowiązkach jest kwestia dokumentów technicznych i finansowych. Zarządca może również reprezentować wspólnotę w różnych sprawach. To on zajmuje się kwestiami remontowymi i podpowiada jakie prace powinny zostać wykonane w nieruchomości.

Zarządca może również zaproponować zastosowanie nowych form aranżacji, dodanie elementów zieleni, co wpłynie korzystne na wycenę nieruchomości i sprawi, że łatwiej będzie znaleźć kupca na należące do danej nieruchomości lokale. Dobry zarządca powinien zająć się również przygotowaniem internetowych kont dla mieszkańców, dzięki którym będą mieli dostęp do istotnych informacji dotyczących ich lokali. W jednym miejscu znajdą kwestię rozliczeń, wykaz opłat czy też miejsce, gdzie będą mogli zgłosić swoje sugestię dotyczące nieruchomości bezpośrednio do zarządcy.

Powiązane artykuły

Zarządca nieruchomości:

Reprezentuje WŁAŚCICIELI przed sądami i organami egzekucyjnymi, organami administracji rządowej i samorządowej, w zakresie ustalonym w umowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Obsługa techniczna nieruchomości to:

Przechowywanie oraz prowadzenie dokumentacji technicznej, kontrola prawidłowego użytkowania budynku, instalacji i urządzeń, przygotowywanie przeglądów oraz wyszukiwanie firm podwykonawczych.

Obsługa finansowa nieruchomości:

Dokonywanie bieżących rozliczeń, prowadzenie ewidencji księgowej, pobieranie oraz windykacja płatności, przygotowywanie płatności na rzecz dostawców, dokumentów do płatności z tytułu podatków, i ubezpieczeń. sporządzanie rocznych sprawozdań (informacji) finansowych i przekazywanie ich Właścicielom nieruchomości.

Dlaczego warto przeglądać naszą stronę?

Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji  w życiu. Kupno nieruchomości to skomplikowany proces, a warto wiedzieć więcej odnośnie zarządzania nieruchomością.

Czym się kierujemy?

Według badań najczęściej kierujemy się funkcjonalnością wewnętrzną budynku - czyli projektem, przestrzenią, nasłonecznieniem, a także kosztem eksploatacji nieruchomości. Ważną rolę pełni tez zieleń i przestrzeń wokół budynku.